Directiva Administrativa de “Inventario 2021 UGEL Hualgayoc» y otros documentos importantes

Directiva Administrativa de “Inventario 2021 UGEL Hualgayoc» y otros documentos importantes

La UGEL Bambamarca comparte con toda la comunidad educativa la Directiva Administrativa denominada “Inventario físico de bienes de la UGEL provincia de Hualgayoc», aprobada mediante Resolución Directoral N° 1445.

Descargar directiva del siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1wJ9Bpl5WDpv7scrLP-Pcip4g2-Nk5IZN/view?usp=sharing

NEXOS DEL 1 AL 8

https://docs.google.com/document/d/1ADPyVBdfwb8j2DXpm6hiQ4tT42O-09Q1/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/1kmylgJQJcLFX6R8k06B9bnJ-W_XBKBVy/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sjXysAjmcjBZgYeNkbiKEzOfSF8v0sq8/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NdZrWAb4FlulTA3Yp-1-xRZVy5lJ2iZx/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ui1WKssTtjIA1GPtVSawtcpM76SDB8tG/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/document/d/17UU87E47P_p7tncOAH9FrYgfKOh5V7JY/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ye0hq6iHgAn39KUAPANU669hINqTTz5P/edit?usp=sharing&ouid=112225251260562099146&rtpof=true&sd=true

DOCUMENTACIÓN SOBRE INVENTARIOS 2021

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email